You need to upgrade your Flash Player

To see Dan Jonsson's webdesign-Webb Design, visit www.danjonsson.se.

Presentation


Jag är producent av webbmaterial för sajter, kampanjer och annonser. Från idé till färdigt interaktivt
material eller endast en anpassning av redan färdigt formgivet material från en AD eller reklambyrå.
Allt detta med utgångspunkt från kundens profil, kundens målgrupp och kampanjens resultatmål.

Jag har ett förflutet inom webbreklambranschen, har producerat annonser och kampanjsajter i ca 10 års tid.
Detta i Adobes alla Mastersuite program, men framför allt i Adobe Flash. Har kunskap i actionscript 2 och 3,
Papervision, GoogleComponenets in Flash och GaiaFramework. Har kunskap om PHP och koppling till MySql.
Även koppling mellan PHP - ASP och Flash. SEO ingår i min CV. Designar WordPress, Joomla, Drupal, DotNetNuke
och Blogger teman. Producerar även 3D i diverse programvaror, ex. Maya, ZBrush, Silo och Strata Design 3D.

copyright © mesc int 2014